close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 7 lutego 2017

  W związku z otrzymaniem przez Wydział Prawa i Administracji finansowania w programie MNiSW „Dialog” oraz utworzeniem w tejże jednostce Centrum Promocji Polskich Nauk Prawnych na WPiA UW (dalej: CPPNP), Dziekan WPiA UW ogłasza nabór na stanowisko koordynatora prac Sekcji Kijowskiej CPPNP.

  Kandydaci powinni spełniać następujące warunki:

  1. wykształcenie wyższe – stopień naukowy doktora będzie dodatkowym atutem;
  2. biegła znajomość języków rosyjskiego i polskiego – znajomość języka ukraińskiego będzie dodatkowym atutem;
  3. doświadczenie w zakresie współpracy międzynarodowej uczelni wyższych i jednostek naukowych;
  4. znajomość zasad funkcjonowania uczelni wyższych na Ukrainie;
  5. znajomość specyfiki nauk prawnych i nauczania prawa;
  6. bardzo dobra organizacja pracy, kreatywność i inicjatywa.

   Zakres obowiązków:

  1. koordynowanie prac Sekcji Kijowskiej CPPNP;
  2. podstawowe miejsce wykonywania zleconych zadań: Kijów;
  3. zbieranie informacji o wydarzeniach naukowych, czasopismach naukowych oraz innych możliwościach promocji nauk prawnych na Ukrainie;
  4. nawiązywanie kontaktów z ukraińskimi jednostkami naukowymi i uczelniami;
  5. odbywanie podróży służbowych na konferencje oraz targi naukowe w krajach Europy Wschodniej i Azji Centralnej;
  6. organizowanie z ramienia CPPNP wydarzeń naukowych na Ukrainie;
  7. współredagowanie strony internetowej oraz biuletynu informacyjnego CPPNP.

   Termin objęcia obowiązków: 20 marca 2017 r.

   Forma zatrudnienia: Umowa cywilnoprawna

   W terminie do dnia 24 lutego 2017 r. kandydaci powinni złożyć CV oraz oświadczenia obejmujące określone powyżej warunki, poparte krótkim uzasadnieniem odnoszącym się do doświadczenia zawodowego kandydata na adres cppnp@wpia.uw.edu.pl.  

   Konkurs zostanie rozstrzygnięty decyzją Dziekana WPiA UW w terminie do dnia 15 marca 2017 r. Decyzja zostanie zakomunikowana kandydatom drogą poczty elektronicznej.

    

   Organizatorzy konkursu zastrzegają możliwość skontaktowania się jedynie z wybranymi osobami.

   Organizatorzy konkursu zastrzegają możliwość odwołania konkursu bez podania przyczyny.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: