close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • AKTUALNOŚCI

 • 4 czerwca 2017

  W dniu 3 czerwca 2017 roku w Kijowie odbyło się 2. posiedzenie w ramach Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa, które wznowiło swoją pracę.

  Pragniemy zaznaczyć, że rozmowy miały charakter merytoryczny, konstruktywna dyskusja przebiegała w otwartej i życzliwej atmosferze – świadczy to o twardym zamiarze aktywizacji wszelkich sił niezbędnych do umocnienia nadzwyczaj ważnego dla obu narodów, partnerstwa między Polską i Ukrainą.

  Podkreślamy, iż Polska konsekwentnie wspiera zadania obrony i bezpieczeństwa Ukrainy, która nadal jest obiektem agresji ze strony Rosji. Wojna wymierzona przeciw niezależności i integralności terytorialnej Ukrainy jest zamachem na całą zjednoczoną Europę, w tym także dotyczy wolności Polski.

  Chcemy zaznaczyć, że w fokus naszego spotkania znajdowały się konkretne projekty współpracy w wielu sferach dwustronnego działania. Głównym celem projektów jest zacieśnienie wzajemnego poparcia, poznawanie się i realna solidarność między naszymi narodami. Chodzi o przedsięwzięcia w sferze akademickiej, gospodarczej, wymiarze intelektualnym i w zakresie wymiany młodzieży.

  Stwierdzamy o uchwalonej decyzji dotyczącej rozwoju intytucji patronackiej Forum, którą zostaną objęte ważne dwustronne inicjatywy, w tym także np., organizowane czytania, wymiany, projekty naukowe.

  Informujemy o jednogłośnym poparciu Forum dla decyzji dot. założenia nagrody im. Bogdana Osadczuka jako symbolu porozumienia między nami.

  Zwracamy się także do organów administacji Ukrainy i władz miejskich Kijowa o nazwanie jednej z ulic w ukraińskiej stolicy w tym duchu – imieniem Jerzego Giedroycia.

  W dniu naszego spotkania oddaliśmy hołd pamięci naszych wybitnych Rodaków – Patriarchy Lubomyra Huzara i prof. Zbigniewa Brzezińskiego, których utrata odzywa się bólem w sercach Ukraińców i Polaków.

  Pragnąc działania w duchu partnerstwa i jedności zwracamy swoją uwagę także na rozszerzenie dialogu w skali regionalnej i ogólnoeuropejskiej.

  Uzgodniliśmy, że kolejne posiedzenie Forum w 2017 roku zostanie zorganizowane w Polsce.

   

  Współprzewodniczący Polsko-Ukraińskiego Forum Partnerstwa

   

  Jan Malicki                                                                 Witalij Portnikow

  Forum a
  Forum b
  Forum c

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: