close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • KOMUNIKATY

 • Informujemy, że w  dniu 16 października 2017 r. Wydział Konsularny Ambasady RP w Kijowie nie będzie przyjmował interesantów w sprawach wizowych i paszportowych.


  Uprzejmie informujemy, że 24 lipca 2017 roku swoją działalność rozpocznie Punkt Przyjmowania Wniosków Wizowych w Kropiwnickim .

  Możliwość dokonania przedpłaty za złożenie wniosku wizowego dostępna będzie już od 17 lipca. Punkt będzie obsługiwać petentów składających wnioski o wizę Schengen lub wizę krajową do Polski. Podstawą do przyjęcia wniosku w PPWW w Kropiwnickim będzie: w przypadku wizy krajowej – meldunek w obwodach kijowskim, kirowogradzkim, czerkaskim oraz czernihowskim , w przypadku wizy Schengen – oficjalne potwierdzenie zatrudnienia lub nauki na tym terenie.
   

   


  Zasady wwozu produktów żywnościowych do Polski (UE)

   

  Przypominamy o ograniczeniach dotyczących wwozu do Polski niektórych produktów spożywczych.

   

   

  1. Małe ilości mięsa i mleka oraz produktów mięsnych i przetworów mlecznych (innych niż mleko początkowe w proszku, żywność dla niemowląt, specjalna żywność lub specjalna karma dla zwierząt domowych wymagana ze względów medycznych).

  Wwożenie lub wysyłanie do UE osobistych przesyłek zawierających mięso, mleko, produkty mięsne i przetwory mleczne (inne niż mleko początkowe w proszku, żywność dla niemowląt, specjalna żywność lub specjalna karma dla zwierząt domowych wymagana ze względów medycznych) dozwolone jest jedynie pod warunkiem, że pochodzą one z Wysp Owczych, Grenlandii lub Islandii, a ich waga nie przekracza 10 kilogramów na osobę.

   

  2. Mleko początkowe w proszku, żywność dla niemowląt oraz specjalna żywność wymagana ze względów medycznych.

  Do UE można wwozić lub wysyłać osobiste przesyłki zawierające mleko początkowe w proszku, żywność dla niemowląt oraz specjalną żywność wymaganą ze względów medycznych jedynie pod warunkiem, że:

   

  • pochodzą one z Wysp Owczych, Grenlandii lub Islandii, a ich łączna waga nie przekracza 10 kilogramów na osobę, oraz że:
  • produkt nie wymaga chłodzenia do czasu spożycia; oraz
  • produkt stanowi pakowany produkt firmowy; oraz
  • opakowanie jest nienaruszone, o ile nie jest w danej chwili używane.

    

  • pochodzą one z innych krajów innych niż Wyspy Owcze, Grenlandia lub Islandia, a ich łączna waga nie przekracza 2 kilogramów na osobę, oraz że:
  • produkt nie wymaga chłodzenia do czasu otwarcia;
  • produkt stanowi pakowany produkt firmowy; oraz
  • opakowanie jest nienaruszone, o ile nie jest w danej chwili używane.

    

   3. Specjalna karma dla zwierząt domowych wymagana ze względów medycznych.

   Do UE można wwozić lub wysyłać osobiste przesyłki zawierające specjalną karmę dla zwierząt domowych wymaganą ze względów medycznych jedynie pod warunkiem, że:

    

  • pochodzą one z Wysp Owczych, Grenlandii lub Islandii, a ich łączna waga nie przekracza 10 kilogramów na osobę, oraz że:
  • produkt nie wymaga chłodzenia do czasu spożycia; oraz
  • produkt stanowi pakowany produkt firmowy; oraz
  • opakowanie jest nienaruszone, o ile nie jest w danej chwili używane.

    

  • pochodzą one z innych krajów innych niż Wyspy Owcze, Grenlandia lub Islandia, a ich łączna waga nie przekracza 2 kilogramów na osobę, oraz że:
  • produkt nie wymaga chłodzenia do czasu spożycia; oraz
  • produkt stanowi pakowany produkt firmowy; oraz
  • opakowanie jest nienaruszone, o ile nie jest w danej chwili używane.

    

   4. Małe ilości produktów rybołówstwa przeznaczonych do indywidualnego spożycia przez ludzi.

   Do UE można wwozić lub wysyłać osobiste przesyłki produktów rybołówstwa (w tym ryb świeżych, suszonych, gotowanych, peklowanych lub wędzonych oraz niektóre skorupiaki, takie jak krewetki, homary, martwe małże i martwe ostrygi) jedynie pod warunkiem, że:

    

  • ryby świeże są wypatroszone;

    

  • waga produktów rybołówstwa, na osobę, nie przekracza 20 kilogramów lub wagi jednej ryby, w zależności od tego, która z tych wartości jest najwyższa.

    

   Ograniczenia te nie mają zastosowania w odniesieniu do produktów rybołówstwa pochodzących z Wysp Owczych lub Islandii.

    

   5. Małe ilości innych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do indywidualnego spożycia przez ludzi.

   Do UE można wwozić lub wysyłać inne produkty pochodzenia zwierzęcego, takie jak na przykład miód, żywe ostrygi, żywe małże i ślimaki jedynie pod warunkiem, że:

    

  • pochodzą one z Wysp Owczych, Grenlandii lub Islandii, a ich łączna waga nie przekracza 10 kilogramów na osobę,

    

  • pochodzą one z innych krajów (innych niż Wyspy Owcze, Grenlandia lub Islandia), a ich łączna waga nie przekracza 2 kilogramów na osobę.

    

   Należy zauważyć, że dozwolone jest wwożenie małych ilości produktów pochodzenia zwierzęcego należących do kilku z pięciu powyższych kategorii (ust. 1–5), pod warunkiem że spełnione są warunki określone we wszystkich stosownych ustępach.

    

   6. Większe ilości produktów pochodzenia zwierzęcego.

   Do UE można wwozić lub wysyłać większe ilości produktów zwierzęcych jedynie wtedy, gdy spełniają one wymogi dotyczące przesyłek handlowych, które obejmują:

    

  • wymogi dotyczące świadectw określone w odpowiednim urzędowym świadectwie weterynaryjnym WE;

    

  • przedstawienie towarów, razem z właściwą dokumentacją, w punkcie kontroli granicznej upoważnionym do kontroli weterynaryjnej, w momencie wjazdu do UE.

    

   7. Zwolnione produkty pochodzenia zwierzęcego.

   Przedstawione powyżej zasady nie mają zastosowania do następujących produktów:

    

  • chleb, ciasta i ciastka, herbatniki, czekolada i wyroby cukiernicze (w tym słodycze) niemieszane z produktami mięsnymi ani nienadziewane nimi;

    

  • suplementy żywnościowe, pakowane z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego;

    

  • ekstrakty z mięsa i koncentraty mięsne;

    

  • oliwki nadziewane rybami;

    

  • makarony niemieszane z produktami mięsnymi ani nienadziewane nimi;

    

  • buliony i przyprawy do zup pakowane z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego;

    

  • wszelkie inne produkty spożywcze niezawierające świeżego lub przetworzonego mięsa lub produktów mleczarskich i zawierające mniej niż 50 proc. przetworzonych produktów jajecznych lub produktów rybołówstwa.

    

   8. Produkty pochodzenia zwierzęcego uzyskane z gatunków chronionych.

   W przypadku niektórych gatunków chronionych mogą występować dodatkowe ograniczenia. Na przykład w przypadku kawioru z ikry gatunków jesiotra, ograniczenie wagowe wynosi 125 gramów na osobę.

   

  Linki:

  Ulotka

  Informacja Komisji Europejskiej

  __________________________________________________________________________________________

  Przypominamy, iż 11 czerwca br. wchodzi w życie umowa o ruchu bezwizowym dla obywateli Ukrainy posiadających paszporty biometryczne. Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.

   


  Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej zaostrzyły przepisy Kodeksu Granicznego Schengen dotyczące zasad przekraczania granic zewnętrznych. Od 7 kwietnia wszystkie osoby przekraczające zewnętrzną granicę będą podlegać szczegółowej odprawie granicznej.

  Zmiana regulacji Kodeksu Granicznego Schengen nakłada na wszystkie Państwa Członkowskie UE obowiązek dokładnego sprawdzania każdej osoby, która wjeżdża na terytorium strefy Schengen lub je opuszcza. Nowelizacja Kodeksu Granicznego Schengen jest odpowiedzią na utrzymujące się w Europie zagrożenie terrorystyczne.

  Dotychczas osoby korzystające z prawa do swobodnego przemieszczania się na mocy prawa UE, czyli m.in. obywatele polscy, podlegały tzw. odprawie minimalnej. Od piątku 7 kwietnia każda osoba przekraczająca granicę zewnętrzną we wszystkich przejściach granicznych, zarówno drogowych, morskich, jak i w portach lotniczych, będzie poddawana szczegółowej odprawie. Zaostrzenie przepisów oznacza, że oprócz weryfikacji tożsamości i obywatelstwa osoby przekraczającej granicę strefy Schengen oraz weryfikacji autentyczności i ważności dokumentu podróży uprawniającego do przekroczenia granicy, każdy podróżny będzie sprawdzany w krajowych i europejskich bazach danych, w celu potwierdzenia, że nie jest uznany za osobę stanowiącą zagrożenie dla porządku publicznego, bezpieczeństwa wewnętrznego, zdrowia publicznego lub stosunków międzynarodowych któregokolwiek z państw członkowskich UE.

  Zaostrzenie przepisów będzie miało wpływ na czas trwania odprawy granicznej w punktach przekroczenia granicy Polski  (w przypadku granic z państwami spoza strefy Schengen) i może ją wydłużyć. Aby zminimalizować negatywne skutki wprowadzanych zmian sytuacja będzie na bieżąco monitorowana przez polską Straż Graniczną i odpowiednie kroki będą podejmowane stosownie do poziomu natężenia ruchu granicznego i występującego wydłużenia czasu oczekiwania podróżnych na odprawę.

   


   Uprzejmie informujemy, iż z uwagi na liczbę wpływających wiadomości poczty elektronicznej i listów Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie nie ma możliwości:

   

  1. udzielania odpowiedzi na korespondencję, która nie zawiera imienia, nazwiska i adresu zamieszkania (korespondencyjnego) nadawcy;

  2. reagowania na korespondencję zawierającą pytania, odpowiedzi na które dostępne są na stronie internetowej http://www.kijow.msz.gov.pl/ ;

  3. udzielania pomocy technicznej przy rejestracji wniosków wizowych;

  4. przyjmowania wniosków wizowych i wniosków o przyznanie Karty Polaka drogą elektroniczną, pocztową lub telefaksową;

  5. pośredniczenia w przekazywaniu dokumentów osobom ubiegającym się o wizy. Dokumenty potwierdzające cel wyjazdu itp. należy przesyłać bezpośrednio osobom zainteresowanym uzyskaniem wizy, które powinny dołączyć je do wniosku wizowego.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: