close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • KOMUNIKATY

 • Wydział Konsularny Ambasady RP na Ukrainie informuje, że od 31 października br. w Kijowie i w obwodzie kijowskim  prowadzone są przez Policję  działania prewencyjne ukierunkowane na likwidację zwiększającego się poziomu zagrożeń kryminalnych, działalności grup przestępczych, wykrywanie i wyłączanie z obiegu nielegalnie posiadanej broni.

  W związku z tym, jak poinformowano w opublikowanym na stronie MSW komunikacie http://mvs.gov.ua/ru/news/10748_Sergey_Knyazev_Policiya_perehodit_na_usilennyy_variant_neseniya_sluzhby.htm należy spodziewać się  zwiększonej liczby policjantów na ulicach, dworcach, lotniskach, wjazdach/wyjazdach z miasta, imprezach masowych itp.  

  Wydział Konsularny zwraca uwagę na szczególne zachowanie ostrożności, unikaniu zgromadzeń publicznych i bezwzględnym stosowaniu się do zaleceń miejscowych służb porządkowych.

   

   


  Zasady wwozu produktów żywnościowych do Polski (UE)

   

  Przypominamy o ograniczeniach dotyczących wwozu do Polski niektórych produktów spożywczych.

   

   

  1. Małe ilości mięsa i mleka oraz produktów mięsnych i przetworów mlecznych (innych niż mleko początkowe w proszku, żywność dla niemowląt, specjalna żywność lub specjalna karma dla zwierząt domowych wymagana ze względów medycznych).

  Wwożenie lub wysyłanie do UE osobistych przesyłek zawierających mięso, mleko, produkty mięsne i przetwory mleczne (inne niż mleko początkowe w proszku, żywność dla niemowląt, specjalna żywność lub specjalna karma dla zwierząt domowych wymagana ze względów medycznych) dozwolone jest jedynie pod warunkiem, że pochodzą one z Wysp Owczych, Grenlandii lub Islandii, a ich waga nie przekracza 10 kilogramów na osobę.

   

  2. Mleko początkowe w proszku, żywność dla niemowląt oraz specjalna żywność wymagana ze względów medycznych.

  Do UE można wwozić lub wysyłać osobiste przesyłki zawierające mleko początkowe w proszku, żywność dla niemowląt oraz specjalną żywność wymaganą ze względów medycznych jedynie pod warunkiem, że:

   

  • pochodzą one z Wysp Owczych, Grenlandii lub Islandii, a ich łączna waga nie przekracza 10 kilogramów na osobę, oraz że:
  • produkt nie wymaga chłodzenia do czasu spożycia; oraz
  • produkt stanowi pakowany produkt firmowy; oraz
  • opakowanie jest nienaruszone, o ile nie jest w danej chwili używane.

    

  • pochodzą one z innych krajów innych niż Wyspy Owcze, Grenlandia lub Islandia, a ich łączna waga nie przekracza 2 kilogramów na osobę, oraz że:
  • produkt nie wymaga chłodzenia do czasu otwarcia;
  • produkt stanowi pakowany produkt firmowy; oraz
  • opakowanie jest nienaruszone, o ile nie jest w danej chwili używane.

    

   3. Specjalna karma dla zwierząt domowych wymagana ze względów medycznych.

   Do UE można wwozić lub wysyłać osobiste przesyłki zawierające specjalną karmę dla zwierząt domowych wymaganą ze względów medycznych jedynie pod warunkiem, że:

    

  • pochodzą one z Wysp Owczych, Grenlandii lub Islandii, a ich łączna waga nie przekracza 10 kilogramów na osobę, oraz że:
  • produkt nie wymaga chłodzenia do czasu spożycia; oraz
  • produkt stanowi pakowany produkt firmowy; oraz
  • opakowanie jest nienaruszone, o ile nie jest w danej chwili używane.

    

  • pochodzą one z innych krajów innych niż Wyspy Owcze, Grenlandia lub Islandia, a ich łączna waga nie przekracza 2 kilogramów na osobę, oraz że:
  • produkt nie wymaga chłodzenia do czasu spożycia; oraz
  • produkt stanowi pakowany produkt firmowy; oraz
  • opakowanie jest nienaruszone, o ile nie jest w danej chwili używane.

    

   4. Małe ilości produktów rybołówstwa przeznaczonych do indywidualnego spożycia przez ludzi.

   Do UE można wwozić lub wysyłać osobiste przesyłki produktów rybołówstwa (w tym ryb świeżych, suszonych, gotowanych, peklowanych lub wędzonych oraz niektóre skorupiaki, takie jak krewetki, homary, martwe małże i martwe ostrygi) jedynie pod warunkiem, że:

    

  • ryby świeże są wypatroszone;

    

  • waga produktów rybołówstwa, na osobę, nie przekracza 20 kilogramów lub wagi jednej ryby, w zależności od tego, która z tych wartości jest najwyższa.

    

   Ograniczenia te nie mają zastosowania w odniesieniu do produktów rybołówstwa pochodzących z Wysp Owczych lub Islandii.

    

   5. Małe ilości innych produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do indywidualnego spożycia przez ludzi.

   Do UE można wwozić lub wysyłać inne produkty pochodzenia zwierzęcego, takie jak na przykład miód, żywe ostrygi, żywe małże i ślimaki jedynie pod warunkiem, że:

    

  • pochodzą one z Wysp Owczych, Grenlandii lub Islandii, a ich łączna waga nie przekracza 10 kilogramów na osobę,

    

  • pochodzą one z innych krajów (innych niż Wyspy Owcze, Grenlandia lub Islandia), a ich łączna waga nie przekracza 2 kilogramów na osobę.

    

   Należy zauważyć, że dozwolone jest wwożenie małych ilości produktów pochodzenia zwierzęcego należących do kilku z pięciu powyższych kategorii (ust. 1–5), pod warunkiem że spełnione są warunki określone we wszystkich stosownych ustępach.

    

   6. Większe ilości produktów pochodzenia zwierzęcego.

   Do UE można wwozić lub wysyłać większe ilości produktów zwierzęcych jedynie wtedy, gdy spełniają one wymogi dotyczące przesyłek handlowych, które obejmują:

    

  • wymogi dotyczące świadectw określone w odpowiednim urzędowym świadectwie weterynaryjnym WE;

    

  • przedstawienie towarów, razem z właściwą dokumentacją, w punkcie kontroli granicznej upoważnionym do kontroli weterynaryjnej, w momencie wjazdu do UE.

    

   7. Zwolnione produkty pochodzenia zwierzęcego.

   Przedstawione powyżej zasady nie mają zastosowania do następujących produktów:

    

  • chleb, ciasta i ciastka, herbatniki, czekolada i wyroby cukiernicze (w tym słodycze) niemieszane z produktami mięsnymi ani nienadziewane nimi;

    

  • suplementy żywnościowe, pakowane z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego;

    

  • ekstrakty z mięsa i koncentraty mięsne;

    

  • oliwki nadziewane rybami;

    

  • makarony niemieszane z produktami mięsnymi ani nienadziewane nimi;

    

  • buliony i przyprawy do zup pakowane z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego;

    

  • wszelkie inne produkty spożywcze niezawierające świeżego lub przetworzonego mięsa lub produktów mleczarskich i zawierające mniej niż 50 proc. przetworzonych produktów jajecznych lub produktów rybołówstwa.

    

   8. Produkty pochodzenia zwierzęcego uzyskane z gatunków chronionych.

   W przypadku niektórych gatunków chronionych mogą występować dodatkowe ograniczenia. Na przykład w przypadku kawioru z ikry gatunków jesiotra, ograniczenie wagowe wynosi 125 gramów na osobę.

   

  Linki:

  Ulotka

  Informacja Komisji Europejskiej

  __________________________________________________________________________________________

  Przypominamy, iż 11 czerwca 2017 r. weszła w życie Umowa o ruchu bezwizowym dla obywateli Ukrainy posiadających paszporty biometryczne. Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.

   


   Uprzejmie informujemy, iż z uwagi na liczbę wpływających wiadomości poczty elektronicznej i listów Wydział Konsularny Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie nie ma możliwości:

   

  1. udzielania odpowiedzi na korespondencję, która nie zawiera imienia, nazwiska i adresu zamieszkania (korespondencyjnego) nadawcy;

  2. reagowania na korespondencję zawierającą pytania, odpowiedzi na które dostępne są na stronie internetowej http://www.kijow.msz.gov.pl/ ;

  3. udzielania pomocy technicznej przy rejestracji wniosków wizowych;

  4. przyjmowania wniosków wizowych i wniosków o przyznanie Karty Polaka drogą elektroniczną, pocztową lub telefaksową;

  5. pośredniczenia w przekazywaniu dokumentów osobom ubiegającym się o wizy. Dokumenty potwierdzające cel wyjazdu itp. należy przesyłać bezpośrednio osobom zainteresowanym uzyskaniem wizy, które powinny dołączyć je do wniosku wizowego.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: