close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej

   

 • SPRAWY WIZOWE

 •  

  Informacje wizowe dla obywateli polskich

     

  Informacje wizowe dla cudzoziemców

  Tranzyt przez Republikę Białorusi


  Tranzyt przez terytorium Federacji Rosyjskiej


  Zniesienie opłat za wizy krajowe


  Pobyt cudzoziemców na terytorium Autonomicznej Republiki Krymu i m. Sewastopola

   

  Punkty przyjmowania wniosków wizowych


  Wiza Schengen - wykaz dokumentów


  Wiza krajowa - wykaz dokumentów


  Wymagania dotyczące zaproszenia


  Wizy roczne i wieloletnie


  Opłaty wizowe


  Zwolnienie z opłaty za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku wizowego


  Formularze wniosków wizowych


  Firmy ubezpieczeniowe spełniające normy UE


   

  Okręgi konsularne 

  Okręgi konsularne na Ukrainie


  Wizy dla członków rodzin obywateli UE

  Uproszczona procedura wizowa dla członków rodzin obywateli UE

   

   

   

   

  KOMUNIKATY

  Informujemy, że w  dniu 16 października 2017 r. Wydział Konsularny Ambasady RP w Kijowie nie będzie przyjmował interesantów w sprawach wizowych i paszportowych.

   


  Przypominamy, iż 11 czerwca br. wchodzi w życie umowa o ruchu bezwizowym dla obywateli Ukrainy posiadających paszporty biometryczne. Zapraszamy do zapoznania się z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania.


  Z dniem 3 października 2016 roku wnioskodawcy aplikujący o wizy do Polski w Punkcie Przyjmowania Wniosków Wizowych (PPWW) w Kijowie będą mogli szybciej i łatwiej dokonać rejestracji terminu na złożenie wniosku wizowego. W celu rozpoczęcia procedury rejestracji należy dokonać opłaty (prepaid) za usługi PPWW w oddziale Idea Banku lub Kredo Banku. Po dokonaniu opłaty, wnioskodawca będzie miał możliwość uzyskania rejestracji terminu na złożenie wniosku wizowego podczas rozmowy z operatorem Call Center VFS Global, który samodzielnie nawiąże kontakt telefoniczny z każdym wnioskodawcą. Osoby, które dokonały przedpłaty przed uruchomieniem nowego systemu nie stracą możliwości rejestracji  na starych zasadach - online i poprzez Call Center. Zasady rejestracji na złożenie dokumentów w innych niż kijowski okręgach konsularnych nie zmieniają się.

  Więcej informacji, a także nową procedurę rejestracji znajdą Państwo tutaj

   


  Wydział Konsularny Ambasady RP w Kijowie informuje, że rejestracja w systemie e-konsulat odbywa się na stronie internetowej https://www.e-konsulat.gov.pl/

  Najbliższe terminy rejestracji wizowej są dodawane 10, 20 i 30 dnia każdego miesiąca o godz. 12 (czasu kijowskiego). W przypadku, gdy 10, 20 lub 30 dzień miesiąca jest dniem wolnym od pracy, dodawanie terminów odbywa się w poprzedzającym dniu pracy Wydziału Konsularnego Ambasady.

   


  Wydział Konsularny Ambasady RP w Kijowie uprzejmie informuje, że wnioski wizowe od posiadaczy Karty Polaka są przyjmowane bez uprzedniej rejestracji bezpośrednie w siedzibie Urzędu (Kijów, ul. Bohdana Chmielnickiego 60) w godz. 11.30-12.30. W celu złożenia wniosku wizowego należy wypełnić formularz na stronie internetowej www.e-konsulat.gov.pl na odpowiednią kategorię wizy. Niewypełnienie formularza w systemie e-konsulat może skutkować nieprzyjęciem wniosku.


   Informujemy, iż istnieje możliwość sprawdzenia pierwszej wolnej daty rejestracji na złożenie dokumentów w Punktach Przyjmowania Wniosków Wizowych. Opcja ta jest dostępna na stronie internetowej PPWW:

   

   


                                                                 

  Obywatele Ukrainy przesiedleni z terytorium Polski na mocy umowy między PKWN a Rządem USRR z

  9 września 1944r. oraz umowy między Tymczasowym Rządem jedności Narodowej a Rządem ZSRR z 6 lipca 1945r. legitymujące się oryginałem:

  - orzeczenia wydanego przez były Państwowy Urząd Repatriacyjny,

  - dokumentu urzędowego pozyskanego z państwowego archiwum w RP lub na Ukrainie,

  - bądź też dokumentu z innego polskiego lub ukraińskiego organu władzy państwowej lub samorządowej,

  który potwierdza fakt zamieszkiwania na obecnym terytorium RP oraz ewakuacji z niego, mogą występować do polskich urzędów konsularnych na Ukrainie o wydanie wizy jednolitej wielokrotnego wjazdu z okresem ważności:

  a) 2 lat, jeżeli nie posiadały wcześniej żadnych wiz jednolitych,

  b) 5 lat, jeżeli posiadały wcześniej przynajmniej jedną wizę jednolitą, wykorzystaną bez naruszeń przepisów prawa odwiedzanego państwa (państw) strefy Schengen.

   

  Zasada ta ma zastosowanie również do dzieci i wnuków osób przesiedlonych a także do współmałżonków repatrianta, współmałżonków dzieci repatrianta i współmałżonków wnuków repatrianta, jeżeli przedstawią oryginał wspomnianego wyżej dokumentu potwierdzającego fakt ewakuacji ich rodzica lub dziadka, a także dokumentu potwierdzającego fakt pokrewieństwa z osobą przesiedloną.                                                         

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: