close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • STUDIA W POLSCE

 •  

  Internetowy informator dla kandydatów na studia

   

  Informator emta.pl zawiera aktualne informacje o rekrutacji na studia na niemal wszystkich polskich uczelniach. Kandydaci na studia mogą tu uzyskać bezpośredni dostęp do aktualnych informacji - przygotowanych przez działy rekrutacji uczelni.


  Obcokrajowców zainteresowanych podjęciem studiów w Polsce  zapraszamy, także do odwiedzenia strony:

   

  www.go-poland.pl

   

   

  Na stronie znajdą Państwo wyszukiwarkę kierunków studiów prowadzonych w Polsce w językach obcych („Studyfinder”) na wszystkich trzech poziomach kształcenia, w tym kursów typu „non-degree”. Aplikacja ta jest na bieżąco uaktualniana przez polskie uczelnie. Dodatkowo na stronie można znaleźć informacje  dot. ponad  500 programów studiów.


   

   

   

  Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców 

   

  Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców zostało utworzone w styczniu 1991 r. przez połączenie dwu integralnych jednostek Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, zajmujących się sprawami języka i kultury polskiej. Centrum prowadzi różne formy kształcenia, odpowiadające - zarówno programem, czasem trwania, jak i terminami odbywania zajęć - życzeniom gości.

   

  więcej

   


   

  Studia z filologii ukraińskiej

   

  Studia licencjackie i magisterskie z filologii ukraińskiej z możliwością uzyskania dyplomu ze wszystkimi uprawnieniami posiadacza dyplomu absolwenta uczelni UE, w Instytucie Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

   

  więcej

   


   

  Szkoła Języka Polskiego dla Cudzoziemców w Łodzi

   

  Szkoła Polonus oferuje różne kursy języka polskiego. Celem Szkoły jest przygotowanie cudzoziemców do uczestnictwa w codziennej komunikacji językowej, a także do rozpoczęcia nauki, studiów lub pracy w Polsce.

   

  więcej

   


   

   

  Wschodnia Szkoła Zimowa

   

  Wschodnia Szkoła Zimowa (WSZ) jest organizowana we Wrocławiu przez Kolegium Europy Wschodniej i Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Szkoła przeznaczona jest dla studentów ostatniego roku studiów humanistycznych, którzy nie przekroczyli 25 roku życia, przygotowujących prace magisterskie nt. problematyki regionu.

   

  więcej

   


   

  Warsaw International Studies in Psychology

   

  The main goal of the Warsaw International Studies in Psychology (WISP) program is to provide a high quality psychology education in English both for foreign students and for Polish students fluent in English who see their future careers on an international scene.

   

  więcej

   


   

  Akademia Górniczo-Hutnicza

   

  Akademia Górniczo-Hutnicza (AGH) kształci na wszystkich rodzajach studiów: stacjonarnych, niestacjonarnych, doktoranckich i podyplomowych, oferując szeroki profil kształcenia dostosowany do pojawiających się trendów na rynku pracy. Oferta kształcenia obejmuje 54 kierunki, w tym ponad 200 specjalności prowadzonych na 16 wydziałach. Uczelnia oferuje studia w językach polskim i angielskim.

   

  więcej

   


   

  Studia na Uniwersytecie Łódzkim dla posiadaczy Karty Polaka

   

  Oferta studiów dla posiadaczy Karty Polaka, na zasadach obowiązujących obywateli polskich (nieodpłatnie na studiach stacjonarnych).

   

  więcej

   


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: